Ahmedoğlu, Seyid Arif, ve Ramazan Altıntaş. “Molla Câmî’nin Î’tikâd-Nâme’sinin Ulûhiyet Bahsi Üzerine İnceleme”. Marife 19, no. 2 (Aralık 31, 2019): 473-489. Erişim Mayıs 25, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/847.