Karadağ, Bekir. “Hanefî Fıkıh Kaynaklarında Hükme Delalet Etmesi Açısından Hz. Peygamber’in Dini Nitelikli Bir Fiile Devamı (Muvazâbe)”. Marife 19, no. 2 (Aralık 31, 2019): 553-569. Erişim Mayıs 25, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/850.