AYDIN, Bünyamin. “Kur’an Yorumunda Bağlamsal Anlamın Gramatik Çözümleme Üzerindeki Etkisi -Ebû Hayyân El-Endelüsî’nin Takdim-İhtisas İlişkisi Konusunda Zemahşerî’ye Yönelik Eleştirisi Bağlamında-”. Marife 20, no. 1 (Haziran 30, 2020): 95-117. Erişim Eylül 28, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/866.