KAYAİ̇rfan. “Post-Kolonyal Teori Açısından Batı Düşüncesinde Dikotomileşme: Klasik Modernleşme Kuramında Seküler-Dinî Ayrımı”. Marife 20, no. 1 (Haziran 30, 2020): 241-261. Erişim Eylül 27, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/872.