Gençdoğan, Ahmet. “Kelâmda Sünnet’in Kaynaklık Değeri -Cüveynî Ve Gazzâlî’nin Haber Anlayışları Bağlamında-”. Marife 20, no. 2 (Aralık 30, 2020): 725-742. Erişim Haziran 14, 2021. https://www.marife.org/marife/article/view/893.