Yaşar, Mehmet Aziz. “Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü”. Marife 20, no. 2 (Aralık 30, 2020): 823-848. Erişim Nisan 10, 2021. https://www.marife.org/marife/article/view/896.