Okumuş, Ejder. “"Güncelliğini Yitirmiş Bir Oryantalizmden Global Sosyolojiye Geçiş İmkanı"”. Marife 2, no. 3 (Aralık 31, 2002): 253-260. Erişim Eylül 18, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/99.