Hakem Rehberi

Dergipark Makale Süreç Yönetim Sistemi

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, makaleleri Dergipark Makale Süreç Yönetim Sistemi üzerinden değerlendirmeye almaktadır. Dergipark Makale Süreç Yönetim Sistemi’nin kullanımı hakkında bilgi için tıklayınız.

Dergipark Makale Süreç Yönetim Sistemi ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Hakem Raporları

 

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların;

• Özgünlük

• Aday makalenin problemi ve amacı

• Konunun önemi

• Konunun derginin yayın politikasına uygunluğu

• Alana katkısı

• Organizasyonu

• Yöntemi

• Bulguların alana katkısı

• Tartışma

• Sonuç

• Sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu

• Kaynak bağlacı ve metin içindeki atıfların uygunluğu

• Kaynaklar

• Etik kurallara uygunluk açısından incelenmesine dayanmaktadır. Hakemler çalışmaları online "Hakem Değerlendirme Formunu" kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da alan editörüne iletebilirler. Çalışmalara ilişkin hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir:

• Yayımlanması uygundur

• Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanabilir

• Düzeltmelerden sonra tekrar görmek istiyorum

• Yayımlanamaz (Ret)

Atıf ve Referans Sistemi

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dipnot ve kaynakça gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’ni esas almaktadır. Ayrıntılı bilgi http://www.isnadsistemi.org internet adresinde bulunmaktadır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 

1. Editoryal kararlara katkı: Editör kararlarında editörlere yardımcı olur ve editoryal iletişim yoluyla yazarlara makalelerini iyileştirmede yardımcı olur. Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret edilmelidir.

2. Sürat: Makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, derhal editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmeli, böylece yeni hakem atamasının yapılması sağlanmalıdır.

3. Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.

4. Tarafsızlık standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.

5. Kaynakların kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca, incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi bir önemli benzerliğini editörüne bildirmelidir.

6. Çıkar çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

Değerlendirme Formları

 

• Makale Ön Değerlendirme Formu

• Makale Değerlendirme Formu

• Çeviri Makale Değerlendirme Formu

• Kitap Kritiği Değerlendirme Formu