Kütüphaneciler İçin Bilgi

Telif Hakkı

Marife’de çalışması yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Marife’ye ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Yayımlanan çalışmaların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

Açık Erişim Politikası

Marife, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Marife’in içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND) ile lisanslanmıştır. Marife, açık erişim politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir. Bk. Budapeşte Açık Erişim Girişimi.

Arşivleme

Marife’de yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler çeşitli indeks ve veri tabanlarına ait sunucularda saklanmakta ve sunulmaktadır. Ayrıca Matbu nüsha yurt içi ve dışındaki referans kütüphanelerine; makale üst verisi ise ilgili indekslere iletilmektedir.

Sponsorluk ve Reklam

Marife yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Ancak derginin web sayfası üzerinden kar amacı gütmeyen bilimsel etkinlikler duyurulabilir.

Gizlilik Beyanı

Marife web sayfasına girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.