Okuyucular İçin Bilgi

Tarihçe

Bu dergi, Marife Bilimsel Birikim adıyla 2001 yılında kurulmuş ve 2001-2011 yılları arasında (Cilt:1 Sayı:1 Bahar 2001 - Cilt:11 Sayı:3 Kış 2011) bu isimle ve 1303-0671 ISSN numarası ile basılı olarak yayımlanmıştır. 2012 yılı itibariyle (Cilt:12 Sayı:1 Bahar 2012 ve sonrası) ise Marife Dini Araştırmalar Dergisi adıyla ve 2630-5550 e-ISSN numarası ile online olarak yayımlanmaktadır. Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nin tüm dillerdeki kısaltması olarak Marife verilmelidir.

Amaç

Marife, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Marife, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Marife, genelde dini araştırmalar (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din), özelde İslami ilimlerin her alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar. Ayrıca bu alanlarla ilişkili olan Orta Doğu Çalışmaları, Osmanlı Çalışmaları, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi gibi uzmanlık alanlarındaki yazılar da yayımlanabilir. Şu ana kadar Oryantalizm, Mu’tezile, Ehl-i Beyt, Ehl-i Sünnet, Oksidentalizm, Mevlana, Şia, Selefilik ve Kur’an konularında sekiz özel sayı çıkaran dergi, gerektiğinde yeni konulu sayılar çıkarılabilmektedir.

Yayıncı

Marife, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  öğretim üyeleri tarafından yayımlanmaktadır. Editör kurulu ve danışma kurulu derginin kapsamına giren alanlardaki tanınmış uzmanlardan oluşmaktadır.

Yayın Sıklığı

Marife, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Bir yılda en fazla bir özel sayı yayınlanabilir. Özel sayıların duyuruları, en geç bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak şekilde Yayın Kurulu tarafından belirlenir.