Yayın Politikası

YAYIN POLİTİKASI

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayımlanan, ücretsiz, erişime açık, çift körleme hakemlik ilkelerine uygun, ulusal hakemli bir dergidir. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, genelde dini araştırmalar (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din), özelde İslami ilimlerin her alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar. Ayrıca bu alanlarla ilişkili olan Orta Doğu Çalışmaları, Osmanlı Çalışmaları, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi gibi uzmanlık alanlarındaki yazılar da yayımlanabilir. Şu ana kadar Oryantalizm, Mu’tezile, Ehl-i Beyt, Ehl-i Sünnet, Oksidentalizm, Mevlana, Şia, Selefilik ve Kur’an konularında sekiz özel sayı çıkaran dergi, gerektiğinde yeni konulu sayılar çıkarılabilmektedir.

Açık Erişim Politikası

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim açık erişim politikası benimsemektedir. Bu bağlamda dergide yayınlanan tüm yazılar https://www.marife.org adresinden erişime açıktır. Ayrıca Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde basılan her makale Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanmıştır.

Telif Hakkı

 

Yayını, Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan yazarlar, yayınının telif hakkını süresiz olarak Marife Dini Araştırmalar Dergisi'ne devretmiş sayılır. Yayın gönderimi esnasında telif hakkı devir sözleşmesi, yazar tarafından doldurularak sisteme yüklenmelidir. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

Ücret Politikası

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi açık erişimli bir dergidir ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep etmez. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Arşivleme Politikası

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır.

Değerlendirme Süreci

 

Değerlendirme süreci hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Benzerlik Tespit Politikası

 

Marife Dini Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate vb.) aracılığıyla taramadan geçirilir. Yazar çalışma ile birlikte intihal oranını gösteren belgeyi de göndermelidir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %15’in üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir. Dergide yayımlanmış bir çalışmanın intihal olduğu tespit edilirse Editör Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili kurumlara bildirmek dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kalite Güvencesi

 

Editörler, dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması

 

Editörler, değerlendirilen çalışmaya dâhil edilen konular veya resimlerle ilgili kişisel verlerin korunmasını sağlar. Dergiye katkı sağlayan kişilere (editör, yazar ve hakemler) talepleri halinde katkılarını gösteren belgeler verilir.

Olası Suistimal ve Görevi Kötüye Kullanmaya Karşı Önlem

 

Editörler, olası suistimal ve suistimal davranışlarına karşı önlem alır. Bu duruma ilişkin şikâyetlerin tespiti ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yürütmenin yanı sıra, editörün sorumlulukları konu ile ilgili bulguları yetkili merciler ile paylaşır.

Akademik Yayın Bütünlüğü Sağlamak

 

Editörler, eserlerde ortaya çıkan hataları, tutarsızlıkları veya yanıltmayı içeren kararların süratle düzeltilmesini sağlar.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

 

Editörler, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumak ve olası ihlallerde dergi ve yazar haklarını savunmak, yayınlanan tüm makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğinden emin olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapılandırmacılık ve Tartışmaya Açıklık

 

Editörler, dergide yayınlanan eserlere karşı yapılacak eleştirileri dikkate alır ve bu eleştirilere karşı derginin amaç ve kapsamı doğrultusunda yapıcı bir tutum sergiler. Eleştirilen eser yazarlarının cevap verme hakkı bulunmaktadır. Olumsuz sonuçları içeren çalışmalar reddedilir.

Şikayetler

 

Editörler, şikayetleri dikkatlice gözden geçirerek yazarlara, hakemlere veya okuyuculara aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde cevap vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari Kaygılar

 

Derginin sahibi, yayıncısı ve başka hiçbir siyasi veya ticari unsur editörlerin bağımsız kararlarını etkileyemez.

Çıkar Çatışmaları

 

Editörler, yazarlara ve hakemlere derginin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde sürdürüleceğini garanti eder ve sağlar.